24 Nisan 2019 tarihli 30754 sayılı resmi gazete ile akaryakıt ve lpg gibi tehlikeli madde taşımacılığı yapan tankerlerin ADR yönetmeliği güncellendi. Bu kapsamda 2014 model önceki eski tanklara ait kurallar değiştirildi.

MADDE 6 – ADR gereksinimlerini karşılamayan 2014 ve öncesi taşıtlar için yeni madde…

(4) “Ülke sınırlarımız dahilinde ve/veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere taşımacılık faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini tam olarak sağlamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip taşıtlar (eski araçlar) için Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre Bakanlık veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından yıllık olarak başvuruda bulunularak Taşıt Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.”

Madde 6 –  ADR / Taşıt Uygunluk Belgesi 

(5) “ADR gerekliliklerini karşılamayan 2014 ve öncesi model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça yayımlanan usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla, ADR’ye uygun üretilmiş 2015 ve sonrası model yılına sahip araçlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili araçlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların tank kısmının yenilenmesi talebi halinde araca ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir tank kullanılmalıdır.”

BİZİM YORUMLARIMIZ : ADR’ye uygunsuz tank ve taşıtlar için ;

  • Yanmalı ısıtıcı yok ise  – 2015 ve üstü modellere tank aktarımı yapınız.

  • Taşıt uygunluk belgesi – Eksiklikleri gidererek belgenizi onaylatın.

  • 2015 ve üstü tank seçimi – Pİ normlarına uygun tank bulun.

  • Yıllık kontroller – Tedariklerinizde geçmiş dönem kontrol belgelerinin kopyasını talep edin.

Tanker Enerji Lpg Akaryakıt LNG CNG

T.C. ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI

Orjinali Göster