DENİZYOLUYLA GELEN DÖKME AKARYAKIT ve LPG’NİN ANTREPOYA veya DEPOLARA ALINMASI İLE AYNI YOLLA YURTDIŞI İHRACAAT İŞLEMLERİNDE KULLANILAN ANA GİRİŞ VE ÇIKIŞ BORU HATLARI ÜZERİNDEKİ SAYAÇ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

23 Şubat 2017 Perşembe Resmi Gazete Sayı No : 29988

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

d) Sayaç Otomasyon Sistemi: Sayaç sisteminden geçen ürün miktarının yerinden ve uzaktan izlenebilmesine izin veren sistemi,  ifade eder.

MADDE 4 – (1) Denizyoluyla gelen dökme akaryakıtın antrepo veya depoya alınması ve denizyoluyla yurt dışı  dilmesinde sayaç sistemi kullanılır. Diğer yollarla gelen veya kaplarla taşınan akaryakıt, sayaç sistemi kullanılmaksızın tank ölçüm sistemi, tartım fişi veya yükleme belgesi/konşimentodaki miktarlara göre antrepoya alınır veya çıkartılır.

5) Boru hattından geçen ürün miktarına ilişkin sayaç verisi, ürünün yoğunluk verisi, ürünün sıcaklık verisi otomatik olarak sayaç otomasyon sistemine iletilir ve sayaç otomasyon yazılımındaki hesaplamalara göre sayaçtan geçen ürün miktarı elde edilir. Elde edilen ürün miktarına ilişkin bilgi hem sayaç göstergesinde hem de otomasyon sisteminde görünür.

(6) Sayaç sistemi kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışır ve gümrük idaresince otomasyon sistemi üzerinden izlenir.

(8) Sayaç sistemi ile sahil tanklarında bulunan ölçüm sistemlerinin birbiri ile entegre çalışması veya gümrük idaresince tek bağlantı yapılarak aynı ekrandan veya farklı ekranlarda verilere erişilebilir olması gerekir

BİZİM YORUMLARIMIZ : Gümrük işlemlerinizde cezaya maruz kalmamak için  ;

  • Çalışılacak firma  – Altyapı ve ürün tedarik süreci açısından şimdiden seçilmelidir.

  • Size özel rapor ve istekler – Yönetmelik haricindek size özgü taleplere karar verilmelidir.

  • İnternet Kesintisi – Gemi tahliyesi esnasında olası kesintilere karşı B planı bulunmalıdır.

  • Sayaç Verileri – Mevcut sayacınızın tebliğde yer alan tüm talepleri üretecek yapısı kurulmalıdır.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Sizin için en hızlı kurulum ve en düşük yatırım maliyete sahip çözüm hazırladık.

Sahil antrepo ve depolama tesislerine kurulması gereken sayaç ve otomasyon sistemleri tebliğine tamamen uygun olarak hazırlanan, tüm beklenti ve istekleri karşılayan, gümrük idarelerine aktarılan raporlar için onayı alınmış otomasyon sistemimiz hizmetinize sunulmuştur. En önemli farkımız olası internet kesintilerinde tahmil tahliye işleminin durdurulmaması için cep telefonlarından dahi Wi-Fi Hotspot internet çıkışı alınarak internet sürekliliğini sağlamak olarak öne çıkmaktadır.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Üstelik Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent Ar-Ge yazılım güvencesiyle…

Sizde yüksek yatırım bedeli olmayan, sistemi kullandıkça ödeyecek yeni ürünlerimiz ile yönetmeliğe kolayca geçiş yapmak için bizimle irtibata geçin.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Orjinal Tebliğ