29 Haziran 2016 tarihli 29757 sayılı resmi gazete ile önceden 2014/22/EC AB olan Avrupa Birliği Ölçü Aletleri Yönetmeliği yayımlanarak güncellenmiş oldu.

 Bu Yönetmelik ile  su sayaçları (MI-001), gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları (MI-002), aktif elektrik enerji sayaçları (MI-003), ısı sayaçları (MI-004), su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri (MI-005), otomatik tartı aletleri (MI-006), taksimetreler (MI-007), malzeme ölçerler (MI-008), boyutsal ölçüm cihazları (MI-009) ve egzoz gazı analiz cihazları (MI-010) ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III ilâ EK-XII’de tanımlanan ölçü aletlerininde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte ele alınan temel konular ;

 • Kullanım Alanları – Temel gereklilikler, piyasada bulundurma ve kullanıma sunma

 • İktisadi İşletmeler – İmalatçıların ve ithalatçıların yükümlülükleri, yetkili temsiller

 • Ölçü aletleri uygunluğu – Uygunluk kabulleri, değerlendirme işlemleri, teknik dosya CE işareti

 • Yetkili kuruluşlar – TÜRKAK akrediteli uygunluk değerlendirme kuruluşları

 • Piyasa gözetimi ve denetimi – Ulusal düzeyde risk teşkil eden ölçü aletleri prosedürleri

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Eğer sizde yeni yönetmelikte anılan ölçü aletlerini piyasada çeşitli imalatçılardan tedarik edip kendü bünyenizde kullanıyorsanız 2016 Haziran tarihinden sonraki satın alınacak olan tanker sayacı, lpg dipenser, akaryakıt pompası v.b. cihazlarda aşağıdaki konulara azami ehemniyet veriniz.

 • Ölçü aleti etiketinde 2014/32/AB -EU etiketinin bulunması
 • Etiket üzerinde CE işaretinin belirlenmiş ölçü ve ebatlarda yer alması
 • Etiket üzerinde ilk muayene Notified Body Akredite kuruluş numarasının yazıyor olması
 • Ürün klavuz ve garanti belgelerinde yeni yönetmeliklere göre imal edildiğine dair deklerasyon bulunması
 • Minimum ve maksimum debi kapasitelerinin etiket üzerinde doğru işaretlenmiş olması
 • İmal yılı ve seri numarasının okunur durumda olması
 • Tedarikçiden ölçü aletine ait Avrupa Birliği Komisyonu akredite firmalarınca düzenlenmiş ve süresi geçmemiş orjinal MID belgesi örneğinin tedarik edilmesi

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BKN.LIĞI

Orjinali Göster