28 Şubat 2019 tarihli 30700 sayılı resmi gazete ile akaryakıt, lpg vb. sektörlerde kullanılan dispenser, tanker sayacı, etalon ve pompa gibi ölçü aletlerinde 01 Aralık 2018 öncesi gecikmiş başvurular için ceza kalktı. 90 gün içerisinde başvuru yapılması gerekiyor.

MADDE 27 – 3516 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine giren fiilleri 1/12/2018 tarihinden önce işleyenler hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki ölçü aletleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde periyodik muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilir. Bu süre içinde periyodik muayene için başvuruda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamaz. Kullananlar hakkında belirtilen bent uyarınca işlem yapılır.”

3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu ilgili maddesi ise ;

İdari cezalar

Madde 15 –  (Değişik: 23/1/2008-5728/461 md.)

c) (Değişik:14/2/2019-7164/25 md.) Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beşyüz Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

BİZİM YORUMLARIMIZ : LPG Sevkiyat ve Lojistik Yönetimi esnasında ;

  • Son gün 28-05-2019 – Bu süreye kadar evrak ve başvurularınızı hazırlayın.

  • Süresi geçen ölçü aletleri – Size ait tüm ölçü aletlerinin cezai durumunu netleştirin.

  • Yetkili servis irtibatı – Ölçü ayarlar tamirci belgesine sahip firmanız ile program yapın.

  • Resmi Dekontlar – Damga ücreti  ve yerinde muayene bedellerini kapsayan tutarları yatırın.

  • BAMS Portal kaydı – Süre bitmeden sanayi.gov.tr adresinden müracaatınızı tamamlayın.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Dilerseniz yardımcı olalım. Tüm tutanaklarınız dijital ve kağıt nüsha formatlı arşivlenmekte, sistem üzerinden otomatik uyarı ve takip mesajları sunulmaktadır.

Ülke genelinde geniş servis ağımız ile her ile ait müdürlükler için sizin adınıza gerekli başvuruları tamamlayıp, kalibrasyon ve mühürleme işlemlerini hızlıca organize etmekteyiz. ATSANLAÇİN markalı kendi sayacımıza hizmet verebildiğimiz gibi Endress, Emerson, Micromotion, Aurex, Itron gibi diğer marka ve model sayaçların da tamir, bakım, onarım ve kalibrasyonlarını güvenle yapabilmekteyiz.

Üstelik Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent Ar-Ge yazılım güvencesiyle…

Sizde yüksek yatırım bedeli olmayan, sistemi kullandıkça ödeyecek yeni ürünlerimiz ile yönetmeliğe kolayca geçiş yapmak için bizimle irtibata geçin.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BKN.LIĞI

Orjinali Göster