SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12 Nisan 2018 Perşembe Resmi Gazete Sayı No : 30389

MADDE 1 – 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar, 31/12/2019 tarihine kadar takip sistemini kurarlar. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamaz, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

BİZİM YORUMLARIMIZ : Belirlenen son tarih öncesi cezaya maruz kalmamak için şimdiden  ;

  • Çalışılacak firma  – Altyapı ve ürün tedarik süreci açısından şimdiden seçilmelidir.

  • Size özel rapor ve istekler – Yönetmelik haricindek size özgü taleplere karar verilmelidir.

  • Tüp etiketlemeleri – Tüplerin tesise geri dönüşleri uzun sürebileceğinden işlem başlamalıdır.

  • Tüp bakım ve adetleri – 10 yıllık bakımlar başlatılmalı, net adetler tespit edilmelidir.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Sizin için en hızlı kurulum ve en düşük yatırım maliyete sahip çözüm hazırladık.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulunca yayımlanan LPG Tüplerinin Piyasada takip edilmesine ilişkin 15 Ekim 2016 Cumartesi günü 29858 sayılı resmi gazetede yer alan beklenti ve portal entegrasyonları ile %100 uyum sağlayan ilave olarak dilerseniz mevcut muhasebe programınıza (SAP, Micro, Logo, Eta v.b) tüm verileri anında aktaran sistemimiz hazırdır.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Üstelik Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent Ar-Ge yazılım güvencesiyle…

Sizde yüksek yatırım bedeli olmayan, sistemi kullandıkça ödeyecek yeni ürünlerimiz ile yönetmeliğe kolayca geçiş yapmak için bizimle irtibata geçin.

EPDK Yönetmelikleri

Uzatım Kararı
Ana Tebliğ