Avrupa Birliği Komisyonu tarafından akredite edilmiş ve sektörde en ciddi kuruluş olarak bilinen Hollanda menşeili Netherland Measurement Institute tarafından onaylanmış su haricindeki tüm sıvıların ölçümde kullanılabilecek şekilde uygunluğu verilmiş olan sertifikamız.

Belgemizile ilgili ana başlıklar ;

 • Yayım tarihi – 05 Ağustos 2016 NMi Certin B.V

 • Belge Numarası – T10292 R.2

 • Proje Numarası – SO16201942

 • Bağlı olduğu direktif – 2014/32/EU  – 2004/22/EC

 • Ölçü Aletleri Direktifi – OIML R 117-2

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Eğer sizde yeni yönetmelikte anılan ölçü aletlerini piyasada çeşitli imalatçılardan tedarik edip kendü bünyenizde kullanıyorsanız 2016 Haziran tarihinden sonraki satın alınacak olan tanker sayacı, lpg dipenser, akaryakıt pompası v.b. cihazlarda aşağıdaki konulara azami ehemniyet veriniz.

 • Ölçü aleti etiketinde 2014/32/AB -EU etiketinin bulunması
 • Etiket üzerinde CE işaretinin belirlenmiş ölçü ve ebatlarda yer alması
 • Etiket üzerinde ilk muayene Notified Body Akredite kuruluş numarasının yazıyor olması
 • Ürün klavuz ve garanti belgelerinde yeni yönetmeliklere göre imal edildiğine dair deklerasyon bulunması
 • Minimum ve maksimum debi kapasitelerinin etiket üzerinde doğru işaretlenmiş olması
 • İmal yılı ve seri numarasının okunur durumda olması
 • Tedarikçiden ölçü aletine ait Avrupa Birliği Komisyonu akredite firmalarınca düzenlenmiş ve süresi geçmemiş orjinal MID belgesi örneğinin tedarik edilmesi

NETHERLANDS MEASUREMENT INSTITUTE

Orjinali Göster