e-irsaliye zorunluluğu ile LPG Tankerlerinde otomasyon mecburiyeti 01/07/2019 itibariyle başlıyor.Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Güncellendi.

MADDE 3- Tebliğin 3 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi:

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi (alıcısının henüz belli olmadığı ve malın fiili sevki sırasında “muhtelif müşteriler” adına kağıt ortamda matbaa baskılı sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında e-İrsaliyenin düzenlenmesi hali hariç olmak üzere) ve Başkanlık sistemlerine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin Başkanlık sistemleri üzerinden (e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik halinin e-İrsaliye Uygulaması dışında kalan harici elektronik yollarla iletilmesi suretiyle) alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi (alıcının e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda alıcının talebine göre elektronik ortamda iletim veya kağıt çıktısının teslimi suretiyle de iletilmesi mümkündür) gerekmektedir.

Malın fiili sevki sırasında araç içinde ya e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcının e-İrsaliyenin kağıt çıktısını talep etmesi hali haricinde, zorunlu değildir.

MADDE 5- Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Aşağıda belirtilen mükellefler, 1/7/2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren aşağıda belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyeleri ile e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere düzenleyecekleri veya bu mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenleme ve almaları zorunludur.

a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler ve bu mükelleflerin lisans konusunu oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler ve bu mükelleflerin vergi mükelleflerine yönelik (III) sayılı listeye konu malların sevkiyatı işlemleri

Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

BİZİM YORUMLARIMIZ : LPG Sevkiyat ve Lojistik Yönetimi esnasında ;

  • Fatura bayiye önceden kesilemez – LPG sevkiyat planları her rota ve turda değişebilmektedir.

  • Miktar tahmin edilemez – Bayiye ne kadarlık dolum yapılacağı kesin değildir.

  • Ani bayi talepleri – LPG siparişleri son ana bırakılabilmektedir.

  • Fiyat Değişiklikleri – LPG birim fiyatları rutin planları bozmaktadır.

  • Seviye Bildirimi – Bayiler tank yüzdesini takip etmez veya hatalı aktarabilir.

tanker otomasyon lpg sevkiyat e-irsaliye

Talep edilen yeni yükümlülük istekleri LPG Tankeri üzerinde bir otomasyon sistemi olmadan yerine getirilemez.

GİB tarafından taslak olarak yayımlanan yeni e-irsaliye yönetmeliğini yerine getirebilmek üzere sizler için sayaçlı veya sayaçsız tüm LPG Tankerleri için GİB Portalı ile %100 uyum sağlayan, mevcut muhasebe programınıza (SAP, Micro, Logo, Eta v.b) tüm verileri anında aktaran ve ikmal anında bayiye verilen miktarı eş zamanlı e-irsaliyeye dönüştüren tam bir çözüm hazırladık.

tanker otomasyon algoritma

Üstelik Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent Ar-Ge yazılım güvencesiyle…

Sizde yüksek yatırım bedeli olmayan, sistemi kullandıkça ödeyecek yeni ürünlerimiz ile yönetmeliğe kolayca geçiş yapmak için bizimle irtibata geçin.

GELİR İDARESİ BŞK.LIĞI YAYIMI

Orjİnalİ Göster